Kontakty

Adresa pre korešpondenciu: 

STINET
Kozmonautov 42, P.O. Box 32 
943 01 Štúrovo 
Slovenská republika 

Kancelária - prevádzka: 
Hlavná 2/A 
Obchodno administratívne centrum Fontana - 1. poschodie 
Štúrovo 
Objednávky prijímame: pondelok – piatok 9.00 – 15.30 hod.

Telefonické kontakty:
centrála: +421 36 7522239

Elektronický kontakt: 
URL: http://www.stinet.sk/ 
e-mail: stinet@stinet.sk
reklamné štúdio – príjem objednávok a informácie: reklama@stinet.sk
príjem objednávok a informácie ohľadom produktov Red Hat Enterprise Linux: rhel@stinet.sk
príjem objednávok a informácie ohľadom ostatných produktov: obchod@stinet.sk