Kontakty

Kancelária - prevádzka: 
Hlavná 2/A  (Pešia zóna)
Obchodno administratívne centrum Fontána  
943 01 Štúrovo 

Príjem a výdaj objednávok:
pondelok: 9:30 – 16:00
streda: 9:30 – 16:00
piatok: 9:30 – 16:00

Telefonický kontakt:
centrála: +421 948 077 709
(pracovné dni 9:30 – 16:00)

Elektronické kontakty: 
URL: https://www.stinet.sk/ 
e-mailové kontakty:
všeobecné informácie: stinet@stinet.sk
reklamné štúdio a tlač: reklama@stinet.sk
príjem objednávok a informácie o produktoch Red Hat Enterprise Linux: rhel@stinet.sk
cenové ponuky: obchod@stinet.sk

Adresa pre korešpondenciu - sídlo firmy:
STINET - Mikuláš Lengyelfalusy
Kozmonautov 42, P.O. Box 32
943 01 Štúrovo
Slovenská republika