Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) je linuxová distribúcia vyvíjaná firmou Red Hat a určená pre komerčné prostredie. Red Hat Enterprise Linux spája najnovšie technológie, je jednoduchá na používanie a pritom umožní maximálne využitie systému.
Spoločnosť Red Hat kladie dôraz na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Svoje produkty ponúka formou „subscriptions“ - predplatenej podpory. Platená je teda podpora a servis vrátane prístupu k znalostnej databáze. Služby sú poskytované prostredníctvom Red Hat Networku (RHN). Počas doby platnosti subscriptionu zákazník má prístup prostredníctvom RHN ku všetkým vydaným opravám, aktualizáciám a upgradom k danému systému ako aj možnosť upgradu na nové verzie.
Pre podnikové nasadenie je dôležitým faktom aj dlhodobá podpora jednotlivých verzií, aj po vydaní novej verzie. Opravy sú vydávane až 10 rokov (krytické chyby a vysoko nebezbečné bezpečnostné chyby).
V rade produktov Red Hat Enterprise Linux si každý môže nájsť to čo potrebuje, výkonnú pracovnú stanicu, malý firemný server alebo výkonný serverový systém pre najnáročnejšie nasadenie. 
Vývoj nekomerčnej verzie pokračuje pod názvom Fedora project a poskytuje základ pre vývoj Enterprise verzie.