Ceny a ďalšie služby

V ponuke máme kompletný sortiment produktov a služieb spoločnosti Red Hat – v súčasnosti viac ako 1500 produktov. Kvôli veľkému objemu položiek a častým zmenám kurzu EUR/GBP/USD, cenník produktov nezverejňujeme, všetky ceny sú dostupné na dotaz.

V prípade záujmu o cenovú ponuku prosím uveďte:

- názov vybranej licencie
- architektúru systému, na ktorý bude inštalovaný (X86_64, IBM Z,...)
- počet fyzických CPU v danom systéme
- počet požadovaných virtuálnych inštancií (2, 4, ..., bez obmedzenia)
- typ požadovanej podpory (self, standard, premium)
- dľžku podpory (1 alebo 3 roky)
- celkový počet systémov (alebo licencií)
- kontaktú osobu pre prípadné ďalšie otázky
- ak máte špecifikovaný aj konkrétny účel použitia (napr. databázový server, SAP a pod.), uveďte aj túto skutočnosť, možno doporučíme výhodnejší produkt pre daný účel
Bez týchto informácií nie je možné ponuku vypracovať.
V prípade, že sa jedná o predľženie licencie, stačí uviesť názov a kód predlžovanej licencie (napr. RH00005 – Red Hat Enterprise Linux Server Entry, Self-support – 1 year) a kontaktú osobu.

Najčastejšie dodávané produkty s produktovými číslami:Red Hat Enterprise Linux Server, Self-support

RH00005

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support - 1 Year

RH00005F3

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support - 3 Year

RH00010

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level with Smart Management, Self-support - 1 Year

RH00010F3

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level with Smart Management, Self-support - 3 Year

RH00015

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level (Disaster Recovery), Self-support - 1 Year

RH00015F3

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level (Disaster Recovery), Self-support - 3 Year

RH00020

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level with Smart Management (Disaster Recovery), Self-support - 1 Year

RH00020F3

Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level with Smart Management (Disaster Recovery), Self-support - 3 Year


Red Hat Enterprise Linux Desktop

RH0844913

Red Hat Enterprise Linux Desktop, Self-support - 1 Year

RH0844913F3

Red Hat Enterprise Linux Desktop, Self-support - 3 Year

RH0823221

Red Hat Enterprise Linux Desktop (50 Pack), Standard - 1 Year

RH0823221F3

Red Hat Enterprise Linux Desktop (50 Pack), Standard - 3 Year

RH0811325

Red Hat Enterprise Linux Desktop (50 Pack), Premium - 1 Year

RH0811325F3

Red Hat Enterprise Linux Desktop (50 Pack), Premium - 3 Year


Red Hat Enterprise Linux Workstation

RH0986300

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Self-support - 1 Year

RH0986300F3

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Self-support - 3 Year

RH0990680

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Self-support (Up to 4 Guests) - 1 Year

RH0990680F3

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Self-support (Up to 4 Guests) - 3 Year

RH0958488

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard - 1 Year

RH0958488F3

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard - 3 Year

RH0981731

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard (Up to 4 Guests) - 1 Year

RH0981731F3

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard (Up to 4 Guests) - 3 Year

RH0923296

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Premium - 1 Year

RH0923296F3

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Premium - 3 Year


Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

RH00004

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 1 Year

RH00004F3

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 3 Year

RH00009

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 1 Year

RH00024

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management & Resilient Storage, Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 1 Year

RH00024F3

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management & Resilient Storage, Standard (1Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 3 Year

RH00014

Red Hat Enterprise Linux
Server (Disaster Recovery), Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 1 Year

RH00014F3

Red Hat Enterprise Linux Server (Disaster Recovery), Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 3 Year

RH00019

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management (Disaster Recovery), Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes)

RH00019F3

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management (Disaster Recovery), Standard (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes)


Red Hat Enterprise Linux Server, Premium

RH00003

Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) -
1 Year

RH00003F3

Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 3 Year

RH00008

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 1 Year

RH00008F3

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 3

RH00023

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management & Resilient Storage, Premium (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 1 Year

RH00023F3

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management & Resilient Storage, Premium (1 Physical Per Socket Pair or 2 Virtual Nodes) - 3 Year


Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard

RH00002

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 1 Year

RH00002F3

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 3 Year

RH00012

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters (Disaster Recovery), Standard (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 1 Year

RH00012F3

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters (Disaster Recovery), Standard (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 3 Year

RH00017

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management (Disaster Recovery), Standard (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 1 Year


Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium

RH00001

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 1 Year

RH00001F3

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 3 Year

RH00006

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 1 Year

RH00011

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters (Disaster Recovery), Premium (Unlimited Virtual Guests Per Physical Socket Pair) - 1 Year


Red Hat Enterprise Linux for SAP applications (non-Production), Standard

RH00151

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP Applications (non-Production), Standard (Physical or Virtual Nodes) - 1 Year

RH00151F3

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP Applications (non-Production), Standard (Physical or Virtual Nodes) - 3 Year

RH00155

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP Applications (non-Production) with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes) - 1 Year

RH00155F3

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP Applications (non-Production) with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes) - 3 Year

RH00149

Red Hat Enterprise Linux for SAP Application Virtual Datacenters (non-Production), Standard - 1 Year

RH00153

Red Hat Enterprise Linux for SAP Application\ Virtual Datacenters (non-Production) with Smart Management, Standard - 1 Year


Red Hat Enterprise Linux Server for SAP HANA, Premium

RH00196

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP HANA, Premium (Physical or Virtual Nodes) - 1 Year

RH00196F3

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP HANA, Premium (Physical or Virtual Nodes) - 3 Year

RH00197

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP HANA, (non-Production), Standard (Physical or Virtual Nodes) - 1 Year

RH00198

Red Hat Enterprise Linux Server for SAP HANA with Smart Management, Premium (Physical or Virtual Nodes) - 1 Year


Red Hat Enterprise Linux for IBM POWER, Premium

RH00276

Red Hat Enterprise Linux for POWER, BE, Premium (IFL, up to 4 LPARs) - 1 Year

RH00276F3

Red Hat Enterprise Linux for POWER, BE, Premium (IFL, up to 4 LPARs) - 3 Year

RH00292RN

Red Hat Enterprise Linux for POWER, BE, Premium (1 Socket-Pair, Linux only, up to 15 LPARs)
- 1 Year


Red Hat Enterprise Linux for IBM System z, Standard

RH0416249

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z, Standard - 1 Year

RH0416249F3

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z, Standard - 3 Year

RH0407774

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z, Standard with Smart Management - 1 Year

RH0419992

Red Hat Enterprise Linux for IBM System z (Disaster Recovery), Standard - 1 Year


Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support

RH0635043

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (1-2 sockets) (Up to 1
guest) - 1 Year

RH0635043F3

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) - 3 Year

RH0612908

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) with Smart Management - 1 Year

RH0612148

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (4 sockets) (Up to 1 guest) - 1 Year

RH0612148F3

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (4 sockets) (Up to 1 guest) - 3 Year

RH0604852

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (8 sockets) (Up to 1 guest) - 1 Year

RH0604852F3

Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self-support (8 sockets) (Up to 1 guest) - 3


Red Hat Enterprise Linux Hyperscale

RH00432

Red Hat Enterprise Linux Server, Hyperscale, Premium (5 Physical Nodes) - 1 Year

RH00432F3

Red Hat Enterprise Linux Server, Hyperscale, Premium (5 Physical Nodes) - 3 Year