Serverové riešenia

Dôležité komerčné aplikácie potrebujú platformu, ktorá je stabilná. Red Hat Enterprise Linux Server spĺňa všetky základné funkcie operačného systému a obsahuje ďalšie možnosti, ktoré poskytujú pevný základ pre aplikačnú infraštruktúru. Red Hat Enterprise Linux Server je celosvetovo vedúcou Enterprise Linux platformou, poskytuje stabilitu, flexibilitu a rozsiahlu komunitu partnerov, zákazníkov a odborníkov. Operačný systém je pilierom, na ktorom Vaše podnikanie závisí. Keď vytvárate infraštruktúru potrebujete spoľahlivosť a bezpečnosť, potrebujete pritom ale jednoduchú administráciu a kontrolu nad systémom. Či už tvoríte nové aplikácie, potrebujete virtualizačné prostredie alebo chcete vytvoriť otvorené bezpečné hybridné prostredie, Red Hat Enterprise Linux Server je základom toho, čo potrebujete pre svoje podnikanie, svedčí o tom aj fakt, že 90% spoločností Fortune 500 zvolil pre svoje kritické business aplikácie Red Hat.
Spoločnosť Red Hat úzko spolupracuje s vývojármi harvéru a skupinami, ktoré tvoria priemyselné štandardy, aby sprístupnili funkcionalitu najnovšieho hardvéru akonáhle bude hardvér k dispozícii.

Vyskúšané – Otestované – Osvedčené

Banky, burzy cenných papierov, riadenia letovej prevádzky až po priemyseľ po celom svete spoliehajú na Red Hatu. Na platforme Red Hat Enterprise Linu môžete prevádzkovať aplikácie spoločností ako sú IBM, Oracle, SAP či SAS a to väčšinou s lepším výkonom ako v prípade tradičných systémov. Prechodom na platformu, ktorá je založená na otvorených priemysľových štandardov môžete svoje investície ochrániť. Viac ako 9000 aplikácií je certifikovaných na Red Hat Enterprise Linux, ktorý je certifikovaný na viac ako 3000 rôznych hardvérových konfigurácií vrátane serverov x86, RISC, mainframov, pracovných staníc a ďalších.

Varianty

K dispozícii sú rôzne verzie Red Hat Enterprise Linux Serveru, ktoré sú prispôsobené konkrétnym účelom použitia, či už pre špeciálne aplikácie alebo hardvérové architektúry:

Red Hat Enterprise Linux Atomic Host
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host je bezpečný a minimalizovaný operačný systém pre prevádzkovanie Linuxovských kontajnerov. Red Hat Enterprise Linux Atomic Host spája flexibilitu, modularitu a jednoduchosť s bezpečnosťou, ktorú ponúka Red Hat Enterprise Linux a to v redukovanej veľkosti.
S Red Hat Enterprise Linux Atomic Host môžete:
- poskytovať aplikácie rýchlejšie
- znížiť prostriedky vynaložené na podporu a údržbu
- rozšíriť prenositeľnosť kontajneru cez otvorené hybridné cloudové infraštruktúry
- zdediť stabilitu a spoľahlivosť Red Hat Enterprise Linuxu

Red Hat Enterprise Linux Server for High-Performance Computing (HPC)
Red Hat Enterprise Linux Server for High-Performance Computing (HPC) je robustná platforma, ktorá pomáha používateľom riešiť náročné vedecké úlohy pomocou clustrov systémov. Red Hat Enterprise Linux clusters sú cenovo dostupné, ľahko nasaditeľné a so širokou podporou hardvéru.
S Red Hat Enterprise Linux Server for HPC môžete:
- zjednodušiť nasadenie klastrov
- prispôsobiť platformu vašim požiadavkám
- minimalizovať bezpečnostné riziká a body zlyhania
- zjednodušiť manažment úloh

Red Hat Enterprise Linux for Power
Red Hat Enterprise Linux for Power obsahuje ďalšie komponenty a verzie užívateľských balíčkov pre IBM Power Systems hardvéru a firmvéru. Nasaďte aplikácie s dôverou a využitím pokročilých funkcií IBM Power Systems spolu s flexibilitou platformy Red Hat Enterprise Linuxu.
S Red Hat Enterprise Linux for Power môžete:
- dať svojej organizácii flexibilitu hardvéru pre použitie od veľkého množstva analitických dát až po cloud computing
- získať podporu najnovších IBM Power Systems funkcií, vrátane režimov veľkých i malých endianov
- efektívnejšie zvýšiť produktivitu zamestnancov IT

Red Hat Enterprise Linux for IBM z Systems
Red Hat Enterprise Linux for IBM z Systems je postavený na viac ako desaťročnej spolupráci a prináša linuxovské aplikácie na mainframy a poskytuje efektívny manažment. Kombinuje silu sálových počítačov IBM a softvéru IBM s flexibilitou Linuxu čím znižuje zložitosť a náklady pre dnešné aplikácie.
S Red Hat Enterprise Linux for IBM z Systems môžete:
- dať svojej organizácii flexibilitu hardvéru pre použitie od veľkého množstva analitických dát až po cloud computing
- spúšťať certifikované Linux aplikácie na IBM z Systems
- efektívnejšie zvýšiť produktivitu zamestnancov IT

Red Hat Enterprise Linux for Real Time
Red Hat Enterprise Linux for Real Time je výpočtovou platformou pre deadline-orientované aplikácie a pre časovo citlivé úlohy. Používa špeciálnu verziu jadra Red Hat Enterprise Linux 7, ktoré je vyladené na nízke časové odozvy so zachovaním spoľahlivosti Red Hat Enterprise Linux platformy.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications
Red Hat Enterprise Linux for SAP umožňuje jednoduché nasadenie aplikácie SAP a databázových nasadení, zahŕňa softvérovú infraštruktúru stack, čo potrebujete pre optimálnu prevádzku aplikácií SAP a to aj s podporou a službami na enterprise úrovni. Ako zákazník Red Hatu získate plne podporované SAP prostredie v jednom balíčku – či už pre novú inštaláciu, alebo pre migráciu.

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA
Red Hat Enterprise Linux Server pre SAP HANA poskytuje otvorený, spoľahlivý a škálovateľný základ pre najnáročnejšie dátové riešenia. Prostredie je pripravené na okamžité použitie, je vopred nakonfigurovaný pre výkon a optimalizovaný pre SAP HANA.