Inštalácia, web-hosting

Inštalácie a služby súvisiace s Internetom:
- inštalácia OS Linux
- nastavenie služieb systému - konfigurácia serverových služieb (web-server, mail-server, SMB, NFS, tlačový server,...)
- vytvorenie užívateľských účtov, nastavenie prístupových práv
- nastavenie pravidelnej archivácie (na disk, sieťová archivácia, páskové mechaniky)
- údržba a aktualizácia systému, vzdialená správa
- registrácia a údržba domény - registrujeme domény .sk, .cz, .eu, .net, .com, .org
- webhosting vrátane name-serverov
- e-mail schránky k doméne – neobmedzený počet, POP3, SMTP prístup a možnosť použitia webmailu