Oprava a údržba PC a kancelárskej techniky

Okrem predaja výpočtovej a kancelárskej techniky ponúkame aj služby spojené s opravou a údržbou:
- pozáručná oprava výpočtovej techniky
- pravidelná archivácia dát, vytvorenie zálohy zo systému
- archivácia a obnova dát pri páde systému
- odvírovanie počítačov
- test hardvéru
- pravidelná údržba počítačov (vyčistenie – aj HW, aktualizácia systému, kontrola integrity systému, test funkčnosti hardvéru, kontrola na prítomnosť vírusov a škodlivých programov, zálohovanie)
- pravidelná úrdžba kopírovacích strojov (čistenie, test, kalibrácia, nastavenie, výmena spotrebných materiálov – fotovalce, zapekacie jednotky)
- vzdialená správa
- testovanie, reset a znovunastavenie routerov, repeaterov a AP