Ako je to s licenciou?

Autorom pôvodného operačného systému  Linux je Linus Torvalds, ktorý ako študent začal pracovať na novom operačnom systéme, ktorý by mohol byť dostupný pre každého a pri tom bol aj rovnako výkonný ako komerčné systémy. Pri tvorbe nového operačného systému použil ako základ vlastnosti komerčne úspešného UNIXu. Torvalds prostredníctvom Internetu dal k dispozícii tento nový OS vrátane zdrojových kódov pre širokú verejnosť. Jeho pôvodná verzia bola v priebehu desiatich rokov zdokonaľovaná nespočetným množstvom ľudí na celom svete. Práve dostupnosť zdrojových kódov robí z tohto systému dokonalý operačný systém a umožní rýchle odstránenie prípadných chýb a bezpečnostných dier zo systému. Opravy a vylepšenia sú k dispozícii prostredníctvom Internetu v priebehu niekoľkých dní. Licenčné podmienky OS Linuxu sú pomerne jednoduché a prijateľné pre každého, vychádzajú z licencie GPL (General Public Licence - "všeobecná verejná licencia" pre slobodný software). Nakoľko na vylepšení systémov Linux  sa podieľajú tisícky ľudí po celom svete, postupne vznikli rôzne verzie nezávisle od seba a tak vytvorili takzvané distribúcie. Väčšina distribúcií dnes už má okrem voľne šíriteľnej GPL verzie aj svoju komerčnú verziu (napr. Fedora Core je voľne šíriteľná verzia a základ komerčnej distribúcie Red Hat Enterprise Linuxu). Čo sa týka teda licencií, tak samotný OS Linux je při dodržaní podmienok GPL voľne šíriteľný (môžete zadarmo sťahovať, inštalovať aj meniť – nakoľko zdrojové kódy sú otvorené a k dispozícii pre každého). Pri komerčných verzii a distribúcii je platená samotná podpora a služby, ktoré dostanete ako pridanú hodnotu. Tieto verzie ale už nie sú voľne šíriteľné, lebo väčšinou obsahujú aj komerčné balíky a je potrebné dodržať všetky licenčné podmienky. Veľkou výhodou ale stále ostáva aj u komerčných verzií dostupnosť zdrojových kódov, teda možnosť zasahovať do systému a meniť systém.