Možnosti, ktoré ponúka

Linux je všestranný operačný systém, ktorý môže byť nasadený prakticky do akéhokoľvek prostredia, či už sa jedná o najmenšie embended systémy (napr. multimediálne prehrávače), domáce alebo kancelárske desktop používania (bežné kancelárske aplikácie, pošta a web) alebo najvýkonnejšie serverové nasadenie (databázové servery, klustery a pod.)
Všestranné využitie Linuxu umožňuje široká podpora hardwaru a obrovský počet aplikácií, ktoré sú väčšinou obsiahnuté už priamo v jednotlivých distribúciách. Väčšina distribúcií ponúka zvlášť serverovú a desktop verziu práve podľa obsiahnutých balíčkov.
Pokúste sa nájsť na trhu systém, ktorý by dokázal (bez zakúpenia ďalšieho softwaru): 
- pracovať ako súborový aj doménový server (obsluhovať rôzne klienty vrátane prihlásenia sa do domény)
- spracovávať poštu pre ľubovoľný počet užívateľov a ľubovoľný počet domén (s podporou POP3, SMTP a IMAP)
- obsluhovať viac tlačiarní prístupné pre klientov ľubovoľných operačných systémov zo siete
- starať sa o zálohy všetkých vašich dát ako zálohovací server 
- fungovať ako web-server (aj pre viacero domén) pre Internet a zároveň aj pre firemnú intranet 
- pracovať ako databázový server (MySQL, PostgreSQL) 
- hostiť neobmedzený počet užívateľov 
- obsahoval kancelársky balík s plnou podporou formátov MS Office
- obsahoval multiemdiálne aplikácie (pre profesionálnu grafiku, prácu s videom aj so zvukom, aplikácie pre vypaľovanie CD a DVD)
- a veľa ďalších funkcií...  A TO VŠETKO V JEDNOM A ZADARMO! 
Ako je vidieť, Linux dokáže plnohodnotne nahradiť iné desktop systémy a už v základnom vybavení obsahuje všetky potrebné aplikácie, ktoré u väčšine iných systémov by ste museli zvlášť nakúpiť či posťahovať z Internetu. Veľké množstvo export/import filtrov umožňuje používať/zdieľať dáta s užívateľmi iných systémov.  A pritom všetkom čo je najdôležitejšie je bezpečný a nemusíte sa pritom báť ani vírusov!